Házirend2018-11-29T14:01:04+00:00

HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a FormaZona Sportközpontban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a FormaZona Sportközpont rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

A FormaZona Sportközpont területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A FormaZona Sportközpont használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A FormaZona Sportközpont területén tilos:

 • a dohányzás és nyílt láng használata;
 • az olyan tevékenység, amely a FormaZona Sportközpont szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A FormaZona Sportközpont területén kizárólag a sportközpont alkalmazásában álló, vagy vele szerződéses kapcsolatban levő, megfelelő végzettséggel rendelkező személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A FormaZona Sportközpont sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A FormaZona Sportközpont nyitvatartási rendje:

hétfő-péntek: 6.00−22.00

szombat: 8.00−20.00

vasárnap: 14.00−20.00
A FormaZona Sportközpont szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A FormaZona Sportközpont területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.; egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet); reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a FormaZona Sportközpont területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik − ha a megjelenéséhez hozzájárulását adta −  a reklámanyagokkal összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a FormaZona Sportközpont sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen módon harmadik félnek nem adja ki.

A FormaZona Sportközpont zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a FormaZona  Sportközpont egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt sporteszközökre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a FormaZona Sportközpont rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A FormaZona Sportközpont üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a FormaZona Sportközpont recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmas hely áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A FormaZona Sportközpont üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A FormaZona Sportközpont jelen Házirendje a recepción külön kérés nélkül elérhető és áttekinthető. Minden szolgáltatást igénybevevő vendég, aki a házirendet vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja, a sportközpont szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Speciális szabályok

 • A sportterekre kizárólag az ott végezhető sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, vagy üdítőital, minden más ital, étel és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • A FormaZona Sportközpont teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, és emiatt a szolgáltatásokat nem tudta igénybe venni, a megvásárolt napijegy a legközelebbi látogatáskor felhasználható.

Recepció

A FormaZona Sportközpont sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a FormaZona Sportközpont Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz öltözőszekrény biztosít.
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (proxi óra, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

Amennyiben a vendég sportfelszerelés (sportcipő, nadrág, póló) nélkül érkezik, úgy nem léphet be a Fitneszterem területére.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A vendégek a recepciónál tájékoztatást kapnak arról, hogy a bérletek érvényessége előre tervezett, ezért azok lejártakor, az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő időszakra.

Öltöző, szauna és szolárium

 • Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A 2 db vállfa a szekrény tartozéka.
 • A szaunát, szoláriumot csak a kifüggesztett szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás érdekében kérjük, jelezzék a recepción.

Fitnesz terem

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
 •  A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A FormaZona Sportközpont területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére lehet használni.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során, (ahol a bőrkárpit és a testnedvek találkozhatnak) a törölköző használata kötelező.

Csoportos órák, Squash pálya

A csoportos órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra feliratkozás szükséges. Amennyiben le kívánja mondani foglalását, azt legkésőbb a csoportos óra kezdetét megelőző 2 óráig van lehetőség.  Amennyiben a foglalás lemondása nem történik meg, és úgy az a bérletből levonásra kerül. Amennyiben a foglalással rendelkező vendég az óra kezdését megelőző 5 percig nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

A squash pályákra előzetes időpontfoglalás szükséges. Főidős pályákat (16-21) lemondani az nap 12:00-ig van lehetőség. Ennek elmulasztása esetén az alkalom a bérletből levonásra kerül.

Maximális létszámok:

 • nagy aerobik terem: 40 fő
 • középső aerobik terem: 25 fő
 • kis aerobik terem: 12 fő
 • spinning terem: 24 fő

Az aerobik és spinning termekbe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A FormaZona Sportközpont területén dolgozó edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

A weboldalon a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk. Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás