Regisztrációs adatlap

Általános adatkezelési tájékoztató:

Az adatokat a FormaZona Lajosmizse üzemeltetője a Kontakt Nagyker Kft., mint adatkezelő és feldolgozó tárolja és használja. Az adatkezelés honlapja: www.formaszona.hu. Jelen adatkezelési tájékoztató rövidített kivonata a részletes adatvédelmi leírásnak, amely megtalálható a honlapon. Az adatok helyességének ellenőrzésére, ill. a téves adatrögzítés elkerülése céljából a regisztrációhoz esetenként szükséges a személyes adatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatása (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány). Az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása biztosítja. A célja a szerződésben vállalt üzleti kapcsolattartás és a minőségi szolgáltatás megvalósítása. Annak címzettjei a létesítmények ügyfélkapcsolatát ellátó munkavállalói. A személyes adataival érintett vendégeink (klubtagok) jogainak és érdekeinek figyelembevételével, a személyes adatok védelméről szóló törvényi előírásoknak és az adatkezelési leírásnak megfelelően, bizalmasan kezeljük, 3-ik félnek nem adjuk át. Az adatok tárolásának időtartama az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, és a jogos, valamint elvárható érdekek érvényesítése szempontjából szükséges időn belül történhet. Az érintettnek bármikor joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz hozzáférést, helyesbítést, módosítást, törlést (~anonimítását), az adatok kikérését és hordozhatóságát. A visszavonás, vagy módosítás nem érinti a változtatás előtt végrehajtott, adatkezelés jogszerűségét. Az érintett panaszával bármikor megkeresheti az üzemeltetőt személyesen, írásban a fenti címen, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@formazona.hu e-mail címen. Ha nem kap megfelelő választ, jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat (címét lásd a honlapon található Adatkezelési tájákoztatóban). Az adatszolgáltatás nem kötelező előfeltétele a szerződésnek, de annak elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást és a szolgáltatások minőségi és maradéktalan megvalósítását. A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, és ennek megfelelően adok hozzájárulást a személyes adataim rögzítéséhez és kezeléséhez.

Egyúttal tájékoztatást adunk arról, hogy a létesítmény területén zárt láncú biztonsági kamerákat üzemeltetünk.

Az adatlap kitöltésével és továbbításával a regisztráló elfogadja a FormaZona Lajosmizse házirendjét és kijelenti, hogy saját felelősségére veszi igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. Hozzájárul ahhoz, hogy regisztráció során megadott személyes adatait az üzemeltető a saját szolgáltatását (szerződéses kötelezettségeit) segítendő, használja. A marketing célú felhasználás opcionális, arról a kitöltés során a regisztráló egy pipa elhelyezésével nyilatkozik. A 2016. május 25-től érvényes általános adatvédelmi (GDPR) rendelettel összhangban történő adatkezelés és felhasználás célja és módja a formazona.hu weboldalon elérhető.