BÉRLETEK

HÁZIREND

BEMUTATKOZÁS

MUNKATÁRSAINK

ÓRAREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a FormaZona Lajosmizse Fitneszteremben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a fitneszterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A FormaZona Lajosmizse Fitneszterem területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A fitneszterem használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A fitneszterem területén tilos:

 • a dohányzás és nyílt láng használata;
 • az olyan tevékenység, amely a fitneszterem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A fitneszterem területén kizárólag az üzemeltető alkalmazásában álló, vagy vele szerződéses kapcsolatban levő, megfelelő végzettséggel rendelkező személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A fitneszterem sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A létesítmény nyitva tartási rendje:

hétfő-péntek: 6.00−21.00

szombat: 8.00−20.00

vasárnap: 14.00−20.00

A fitneszterem szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A létesítmény területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a fitneszterem területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (video vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik − ha a megjelenéséhez hozzájárulását adta − a reklámanyagokkal összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a fitneszterem sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen módon harmadik félnek nem adja ki.

A zavartalan működés érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a fitneszterem egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt sporteszközökre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a fitneszterem rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A fitneszterem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a FormaZona Sportközpont recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmas hely áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A fitneszterem üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A fitneszterem jelen Házirendje a formazona.hu weboldalon elérhető és áttekinthető. Minden szolgáltatást igénybevevő vendég, aki a házirendet vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a fitneszterem szolgáltatásait nem veheti igénybe.

 • A sportterekre kizárólag az ott végezhető sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, vagy üdítőital, minden más ital, étel és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • A fitneszterem teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, és emiatt a szolgáltatásokat nem tudta igénybe venni, a megvásárolt belépőjegy a legközelebbi látogatáskor felhasználható.

A fitneszterembe belépni csak az érvényesen megváltott belépőjeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített online regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a fitneszterem Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz öltözőszekrény biztosít.
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (proxi óra, elektronikus kártya, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

Amennyiben a vendég sportfelszerelés (sportcipő, nadrág, póló) nélkül érkezik, úgy nem léphet be a létesítmény területére.

A vendégek a recepciónál tájékoztatást kapnak arról, hogy a bérletek érvényessége előre tervezett, ezért azok lejártakor, az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő időszakra.

 • Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata ajánlott.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A 2 db vállfa a szekrény tartozéka.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás érdekében kérjük, jelezzék a recepción.
 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben. Kivéve, személyi edzés keretében a FormaZona edzőinek igénybevétele alapján.
 • A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A fitneszterem területén dolgozó recepciósok, teremfelügyelők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére lehet használni.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során, (ahol a bőrkárpit és a testnedvek találkozhatnak) a törölköző használata kötelező.