Regisztrációs adatlap
Izsáki út

Általános adatkezelési tájékoztató:

Az adatokat a FormaZona Sportközpontot üzemeltető Fiternity Kft., mint adatkezelő és feldolgozó tárolja és használja. Az adatkezelés honlapja: www.formaszona.hu.

Jelen adatkezelési tájékoztató rövidített kivonata a részletes adatvédelmi leírásnak, amely megtalálható a FormaZona Sportközpont honlapján. Az adatok helyességének ellenőrzésére, ill. a téves adatrögzítés elkerülésének céljából a regisztrációhoz esetenként szükséges a személyes adatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatása (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány).

Az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása biztosítja. A célja a szerződésben vállalt üzleti kapcsolattartás és a minőségi szolgáltatás megvalósítása. Annak címzettjei a sportközpont ügyfélkapcsolatát ellátó munkavállalói. A személyes adataival érintett vendégeink (klubtagok) jogainak és érdekeinek figyelembevételével, a személyes adatok védelméről szóló törvényi előírásoknak és az adatkezelési leírásnak megfelelően, bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatok tárolásának időtartama az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, és a jogos, valamint elvárható érdekek érvényesítése szempontjából szükséges időn belül történhet. Az érintettnek bármikor joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz hozzáférést, helyesbítést, módosítást, törlést (~anonimítását), az adatok kikérését és hordozhatóságát. A visszavonás, vagy módosítás nem érinti a változtatás előtt végrehajtott, adatkezelés jogszerűségét. Az érintett panaszával bármikor megkeresheti a sportközpontot személyesen, írásban a fenti címen, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@formazona.hu e-mail címen. Ha nem kap megfelelő választ, jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat (címét lásd a honlapon található Adatkezelési tájákoztatón).

Az adatszolgáltatás nem kötelező előfeltétele a szerződésnek, de annak elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást és a szolgáltatások minőségi és maradéktalan megvalósítását. A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, és ennek megfelelően adok hozzájárulást a személyes adataim rögzítéséhez és kezeléséhez.

Egyúttal tájékoztatást adunk arról, hogy a sportközpont területén zárt láncú biztonsági kamerákat üzemeltetünk.

Az adatlap kitöltésével a regisztráló elfogadja a FormaZona Sportközpont házirendjét és kijelenti, hogy saját felelősségére veszi igénybe a sportközpont szolgáltatásait. Hozzájárul ahhoz, hogy regisztráció során megadott személyes adatait a sportközpont a saját szolgáltatását (szerződéses kötelezettségeit) segítendő, használja. A 2016. május 25-től érvényes általános adatvédelmi (GDPR) rendelettel összhangban történő adatkezelés és felhasználás célja és módja a formazona.hu weboldalon elérhető.